Relevantní obory a specializace

 • Lékařské a zdravotnické vědy
 • Společenské vědy
 • Humanitní vědy a umění
 • Přírodní vědy
 • Inženýrství a technologie
 • Ekonomie, právo

Příspěvky

Přihlášené příspěvky - v roce 2023

Seznam příspěvků Stárnutí 2023 je postupně aktualizován podle přihlášek abstraktů. Nyní je přihlášeno příspěvků.
K přihlášení abstrakt do 15. 1. 2023 15:00 zbývá
 • Pozitivní aspekty rodinné péče o starší osoby se syndromem demence
  Eva Jarolímová, Eva Dragomirecká, Iva Holmerová
 • Muzikoterapie v seniorském věku
  Markéta Gerlichová
 • Stárnutí ve vězení: gerontologické a metodologické výzvy výzkumu v okrajových seniorských skupinách
  Lucie Vidovićová, Gabriela Kabátová, Petr Wija
 • Limity technologického optimismu z pohledu sociální gerontologie
  Lucie Vidovićová
 • Aktivity seniorů ve Třetím věku
  Oldřich Čepelka
 • Kognitivní superaging aneb kognitivně svěží osmdesátníci
  Miloslav Kopeček
 • Ženské a mužské podoby osamělosti ve stáří
  Marcela Petrová Kafková
 • Můj druhý hlas (I když nemluvím, tak se domluvím)
  Petr Novák
 • Jednoduchý a malý domácí společník
  Petr Novák
 • Zdařilá transformace ve středním věku otevírá možnosti zdařilého stárnutí
  Vladimír Chrz, Iva Poláčková Šolcová
 • Osobní zkušenosti se stárnutím příslušníka baby boomers generace
  Vladimír Kokoška
 • Fyzioterapie u poliomyelitických pacientů
  Klaudia Michalčinová, Eva Kejhová, Adéla Slámová, Yvona Angerová
 • Naratívy a koncepty dochodku a starnutie
  Viera Bačová
 • Surfující senioři (Internet v životě seniorů)
  Naděžda Špatenková, Anna Fromová
 • Vdovy a vdovci
  Naděžda Špatenková, Jana Kočí
 • Specifika interprofesní rehabilitace u osob přeživších holocaust
  Petra Sládková, Lenka Havránková
 • Identifikace vzdělávacích potřeb ošetřovatelského personálu v domově pro seniory ve vztahu k včasné detekci geriatrických syndromů
  Kateřina Ivanová, Milena Bretšnajdrová, Ľubica Juríčková
 • Možnosti intervence lékaře v geriatrické ambulanci pro kognitivní poruchy
  Ľubica Juríčková, Areta Elischer
 • Pes je zakopaný v detailech: Analýza vzpomínek a vzpomínání na traumatické zkušenosti dětí
  politických vězňů z 50. let ve stáří

  Kathleen Brenda Geaney