Relevantní obory a specializace

  • Lékařské a zdravotnické vědy
  • Společenské vědy
  • Humanitní vědy a umění
  • Přírodní vědy
  • Inženýrství a technologie
  • Ekonomie, právo

Registrace

Registrace bude v případě konání konference otevřena od 10. 6. 2022. Informace níže budou tedy platit pouze, pokud se konference uskuteční (pokud bude podpořena v rámci SVV).

Registrace přihlášek k účasti na konferenci začala 10. 6. 2022.

Přihlášení k aktivní účasti
je možno prostřednictvím elektronického formuláře Google. V případě kombinované formy realizace akce, bude omezen počet účastníků na místě. Přednost budou mít dříve přihlášení. Ostatní se budou moci zúčastnit distančně, připojením k online vysílání

Do konce registrace 8. 1. 2023 8:00 zbývá


Přihlášení k pasivní účasti (tedy jako posluchač a divák)
je možno prostřednictvím elektronického formuláře Google. V případě kombinované formy realizace akce, bude omezen počet účastníků na místě. Přednost budou mít dříve přihlášení. Ostatní se budou moci zúčastnit distančně, připojením k online vysílání.

Do konce registrace 2. 2. 2023 8:30 zbývá
 

Vzhledem k omezené kapacitě sálu doporučujeme všem, aby registraci provedli co nejdříve.

Po naplnění kapacity bude uzavřena možnost přihlašování k aktivní účasti formou přednášek i k pasivní účasti na místě. Kapacita pro e-postery a pasivní účast distančně (online) bude neomezená.
 

Účastnické poplatky

Typ účasti Forma účasti Časné přihlášení
do 10. 1. 2023 8:00
Přihlášení
od 11. 1. do 2. 2. 2023 8:30
Aktivní Prezenční 1 800,- Kč x
Distanční 1 000,- Kč x
Pasivní Prezenční 600,- Kč 800,- Kč
Distanční 100,-Kč 100,- Kč
Časné přihlášení je do 10. 1. 2023 8:00. Zbývá
V případě prezenční formy konání konference bude na místě připraveno pohoštění včetně oběda.

Informace k platbám účastnických poplatků: obdržíte fakturu na základě Vaší přihlášky splatnou buď v ještě tomto roce nebo až příštím, podle Vaší preference. Pasivní účast bude fakturována až po rozhodnutí o formě konání konference, tedy začátkem ledna 2023.

Účastníci, kteří si budete hradit účast sami a nepotřebujete fakturu: prosíme, uhraďte poplatek dle údajů, které zde budou zveřejněny. Doklad o uhrazení poplatku obdržíte.