Relevantní obory a specializace

  • Pedagogika se zaměřením na geragogiku
  • Společenské vědy
  • Humanitní vědy a umění
  • Přírodní vědy
  • Lékařské a zdravotnické vědy
  • Inženýrství a technologie
  • Ekonomie, právo
Do zahájení konference 11. 2. 2021 8:30 zbývá

Stárnutí 2021, Praha, 11. - 12. 2. 2021

5. ročník gerontologické mezioborové konference

Stárnutím prochází každý jedinec, rodiny, obce i celá společnost. Stárnutí má své pozitivní i obtížné stránky, nese s sebou nespočet nových výzev. Na některé z nich se snaží najít optimální řešení odborníci z nejrůznějších oborů.

Konání 5. ročníku bylo posunuto z října 2020 na začátek roku 2021 z důvodu epidemiologické situace. Realizace 5. ročníku bude podpořena příspěvkem Alzheimer nadačního fondu (ANF) a činností členů Neurotrendu, z.s.. Spolupořádající organizací je Pražská vysoká škola psychosociálních studií. ANF dále vyhlašuje soutěž o nejlepší příspěvky v rámci konference.

Pro lektory celoživotního vzdělávání na pražských školách a vzdělávacích institucích:

Věkové složení společnosti se postupně mění, přibývá osob staršího věku. Zároveň se posunuje doba nástupu do starobního důchodu a také upuštění od výdělečné činnosti. Stárnoucí lidé jsou často nuceni hledat si i v pozdní dospělosti či raném stáří novou kariéru. Případně si hledají nové volnočasové aktivity, koníčky. Vzhledem k technologickému pokroku si lidé všech věkových kategorií včetně seniorů na odpočinku potřebují doplňovat znalosti. Prodlužující se život a nové poznatky o významu tělesné a duševní aktivity pro zdraví a soběstačnost s sebou nesou i zvýšenou nabídku a poptávku po volnočasovém vzdělávání a možnostech aktivizace. Tím vzrůstá i počet osob zabývající se vzděláváním seniorů v různých institucích, od vysokých škol a jejich univerzit třetího věku, přes soukromé instituce a neziskové organizace po jednotlivce. Řada z nich teprve získává zkušenosti se vzděláváním seniorů, případně si potřebují rozšířit rozhled v této oblasti.

Především, ale nejen, lektorům celoživotního vzdělávání na pražských školách a vzdělávacích institucích nabídne Konference Stárnutí přehled o nejaktuálnějších poznatcích geragogiky, sociálních kontextů vzdělávání a aktivizace seniorů, kognitivních, motivačních a dalších specifik vzdělávání seniorů a také vzdělávání v souvislosti s péčí starších osob o osoby s demencí. Pestrou skladbou příspěvků zaručíme udržení pozornosti účastníků. Primární ale bude aktuálnost předávaných zjištění v souvisejících celcích. Účastníci tak budou odcházet vybaveni znalostmi ke kvalitnějšímu přenosu informací seniorům díky lepšímu pochopení specifik této činnosti. Dále získají kontakty na odborníky v dané problematice. To jim pomůže v budoucnu lépe organizovat vzdělávací programy či kurzy určené seniorům, budou mít přístup k dalším odborníkům jako svým hostům a načerpají inspiraci pro témata, která využijí sami ve své pedagogické praxi. Účastníkům bude zaslán elektronický sborník příspěvků i s kontakty.

Zobrazit celý text Pro lektory

Tematické celky programu:

K aktivní i pasivní účasti jsou vítáni všichni zájemci, nejenom lektoři celoživotního vzdělávání, ale i odborníci z řad výzkumných či akademických pracovníků a praxe, studenti i další odborná a laická veřejnost.

Cíle:

Pro autory:

PhDr. Hana Georgi, Ph.D.
Předsedkyně vědeckého výboru